loadding
slider 5
SIlde11
Slider 3
slider 2
Slider 1

Nền móng vững chắc cho các công trình

Giới Thiệu Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức (TDC) chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp. Chúng tôi tự hào có trên 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực sau : • Cọc ống & Trụ điện Bê tông Ly tâm Ứng suất trứơc; Ống cống ly tâm; Cấu kiện bê tông đúc sẳn và thi công đóng & ép cọc. • Các sản phẩm cơ khí. • Kinh doanh địa ốc. • Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực trên Với đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề cùng với các thiết bị, máy móc hiện đại...

Xem thêm

Sản Phẩm Tiêu Biểu

Quan Hệ Cổ Đông

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên 2015

Ngày: 27/04/2016 - 3:07 PM

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016

Ngày: 27/04/2016 - 9:56 AM

Xem thêm

Dự Án Tiêu Biểu