loadding

Dịch vụ xuất nhập khẩu

Công ty chúng tôi nhận cung cấp sắt thép ứng suất trước cường độ cao các lọai PC bar & PC wire f5.0 ; f6.0 ; f7.1; f9.0; f10.7.