loadding

Tư vấn & chuyển giao công nghệ

+ Tư vấn & Chuyển giao công nghệ :

  - Các dự án tiêu biểu :

  - Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Lâm Đồng  : đã chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất .

  - Công ty cổ phần xây lắp điện VNECO 10 : đã chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất ; cung cấp các thiết bị máy móc như máy cắt, máy căng, máy làm nòng …; thiết kế sản phẩm Bê tông ly tâm ứng suất trước.
 

  - Công ty cổ phần xây lắp điện Tuy Phước : đã chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất ; cung cấp các thiết bị máy móc như máy cắt, máy căng, máy làm nòng …; thiết kế sản phẩm Bê tông ly tâm ứng suất trước.

  - Công ty cổ phần Sopewaco : tổng thầu EPC về xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ nhà máy sản xuất cọc BTLT ƯST