loadding

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

 

 • + Xưởng bê tông ly tâm Thủ Đức được thành lập từ tháng 05 năm 1989, trực thuộc Công ty xây lắp điện 2 – Tổng công ty điện lực Việt Nam . Là đơn vị sản xuất sản phẩm Bê tông công nghiệp (chủ yếu là trụ điện).
 •  
 • + Theo quyết định số 265/QĐ (VT5/ĐVT/TCCB) ngày 15/03/1997 Xưởng bê tông Ly tâm Thủ Đức được đổi thành Xí nghiệp bê tông Ly tâm Thủ Đức. Là một doanh nghiệp nhà nước, Xí nghiệp có đặc thù riêng của nhà máy sản xuất. Thời gian này sản phẩm chính của Xí nghiệp là các loại trụ điện bê tông ly tâm, ống thoát nước, cấu kiện bê tông đúc sẵn phục vụ cho ngành điện và các khu công nghiệp, khu dân cư . Xí nghiệp là đơn vị hoạch toán độc lập.
 •  
 • + Ngày 6 tháng 11 năm 2003, thực hiện theo quyết định số 180/2003/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp Việt Nam chuyển Xí nghiệp Bê tông Ly tâm Thủ Đức thành Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức với 51% vốn Nhà Nước ( Công ty cổ phần do nhà nước chi phối). Số cổ đông hiện hữu khi chuyển Xí nghiệp sang công ty Cổ phần là 262 cổ đông.
 •  
 • + Ngày 04 tháng 02 năm 2004 công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ ban đầu là 11 tỷ đồng.
 •  
 • + Tháng 10 năm 2005 công ty Tăng vốn Điều lệ lên 15.4 tỷ đồng (cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu) nhằm đáp ứng tối đa nguồn vốn cho kế hoạch sản xuất  - kinh doanh ngày một phát triển của mình. Tại thời điểm phát hành này, số cổ đông hiện hữu của Công ty là 270 Cổ đông.
 •  
 • + Tháng 11 năm 2006 , nhận thấy cơ hội thị trường cho các sản phẩm cọc , trụ điện tăng cao , công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ để đầu tư vào dự án Nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Dung Quất ở Khu Công nghiệp Dung Quất. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 18.48 tỷ đồng (số cổ phần phát hành thêm cho các cổ đông hiện hữu). Tại thời điểm phát hành này, số cổ đông hiện hữu của Công ty là 272 cổ đông.
 •  
 • + Tháng 07 năm 2007, công ty tiếp tục tăng vốn điều  lệ nhằm đầu tư vào dự án Nhà máy mới là Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 2 ở Bến Lức Long An, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm Bê tông công nghiệp, cọc cừ, trụ điện và các cấu kiện bê tông ly tâm cho khu vực miền Tây và Tây Nam Bộ. Công ty đã tăng vốn lên 26.95 tỷ đồng (chỉ phát hành cho cổ đông hiện hữu). Tại thời điểm phát hành này, số cổ đông hiện hữu của Công ty là 123 cổ đông.
 •  
 • + Tháng 04 năm 2008,  một lần nữa Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ để huy động vốn nhằm đầu tư vào dự án Nhà máy mới là Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 ở thị trấn Tân Uyên tỉnh Bình Dương, đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm Bê tông công nghiệp , cọc cừ, trụ điện và các cấu kiện Bê tông ly tâm cho các tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 45.815 tỷ đồng (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Tại thời điểm phát hành này,  số cổ đông hiện hữu của Công ty là 115 cổ đông.
 •  
 • +  Tháng 06 năm 2010,  một lần nữa Công ty đã tiếp tục tăng vốn điều lệ để huy động vốn nhằm đầu tư vào dự án Nhà máy mới là Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Vinaincon ở thôn Tháp Phan, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm Bê tông công nghiệp , cọc cừ, trụ điện và các cấu kiện Bê tông ly tâm cho các tỉnh phía Bắc. Công ty đã tăng vốn điều lệ lên 64.141 tỷ đồng (phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Tại thời điểm phát hành này,  số cổ đông hiện hữu của Công ty là 141 cổ đông
 •  
 • +  Ngày 02/03/2017 công ty đã giao dịch chính thức trên sàn Upcom với mã là BTD
 •  
 • +  Đến  tháng 04 năm 2017, vốn điều lệ của công ty là 64.141 tỷ đồng . Tại thời điểm này, số cổ đông hiện hữu của Công ty là 162 cổ đông.
 •  
 • +  Hiện nay công ty đang đầu tư xây dựng Nhà máy mới với thiết bị máy móc hiện đại tại Bến Cát, Bình Dương đáp ứng tiềm năng phát triển của thị trường.