loadding

NĂNG LỰC THIẾT BỊ

HỆ THỐNG NHÀ MÁY BÊ TÔNG THỦ ĐỨC:

 

1. Nhà máy tại Tp Thủ Đức – Tp. Hồ Chí Minh          Diện tích : 12.000 m2

2. Nhà máy tại Tân Uyên – Bình Dương                    Diện tích : 45.000 m2

3. Nhà máy tại Tp. Bến Cát – Bình Dương                Diện tích : 52.000 m2

4. Nhà máy tại Nam Sách – Hải Dương                     Diện tích : 30.000 m2

 

THIẾT BỊ SẢN XUẤT (bao gồm toàn bộ hệ thống các nhà máy):

STT

Lọai thiết bị

Công suất-Quy mô

Xuất xứ

Số lượng

1

Trạm trộn

90m3/h

Italia

2

2

Trạm trộn

60m3/h

Italia

1

2

Trạm trộn

45m3/h

Hàn quốc

1

3

Trạm trộn

30m3/h

VN

3

4

Máy kéo căng 150 tấn

 

Hàn quốc

4

5

Máy kéo căng 250 tấn

 

Hàn quốc

2

6

Máy kéo căng 250 tấn

 

Hàn quốc

1

7

Máy kéo căng 400 tấn

 

Hàn quốc

2

8

Máy hàn lồng thép

đến d800

 

Hàn quốc

8

9

Máy hàn lồng thép

đến d600

Hàn quốc

7

10

Máy cắt sắt

đến d12

Hàn quốc

3

11

Máy cắt sắt

 

Hàn quốc

1

12

Máy cắt sắt

 

Hàn quốc

1

13

Máy tán đầu

 

Hàn quốc

8

14

Cầu trục

6.4 tấn

VN

1

15

Cầu trục

10 tấn

VN

4

16

Cầu trục

15 tấn

VN

1

17

Cầu trục

20 tấn

VN

1

18

Cầu trục

16tấn

VN

5

19

Cầu trục

32 tấn

VN

4

20

Cổng trục

20 tấn

VN

3

21

Dàn quay cọc

đến d800

VN

4

22

Dàn quay cọc

đến d600

VN

8

23

Máy gia công măng sông

 

VN

2

24

Máy ép măng sông

 

VN

2

25

Máy đột

 

NGA

1

26

Máy khoan lổ đầu chồn

 

NHẬT

5

27

Khuôn ly tâm các loại D250 - D800

 

VN

400

 

THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ

STT

Lọai thiết bị

Công suất-Quy mô

Xuất xứ

Số lượng

1

Máy tiện cụt

từ 15m-22m

NHẬT

4

2

Máy cuốn tôn

 

VN

3

3

Máy ép

400 tấn

VN

4

4

Cổng trục

5 tấn

VN

1

5

Máy hàn các loại

 

VN

20

6

Máy khoan các loại

 

NHẬT

8

7

Các máy tiện, phay, bào …

5 tấn

NHẬT, ĐÀILOAN

7

 

THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

STT

Lọai thiết bị

Công suất-Quy mô

Xuất xứ

Số lượng

1

Xe cẩu bánh lốp

40 Tấn