loadding

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

 

 

+ Sản xuất kinh doanh sản phẩm bê tông công nghiệp (trụ điện, cọc cừ, ống công, cấu kiện bê tông , bê tông thương phẩm).

 

+ Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp điện thế đến 110kV, điện dân dụng và điện công nghiệp.

 

+ Thi công công trình công nghiệp, dân dụng, cơ sở hạ tầng.

 

+ Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cơ khí (Thiết bị nâng , thiết bị sản xuất bê tông, khuôn đúc …)

 

+ Tư vấn xây dựng

 

+ Chuyển giao công nghệ sản xuất bê tông công nghiệp

 

+ Thiết kế sản phẩm bê tông công nghiệp, cơ khí