loadding

TÊN VÀ MÃ HIỆU CÔNG TY

TÊN VÀ MÃ HIỆU CÔNG TY

 

 

+ Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC

 

+ Tên tiếng Anh : THU DUC CENTRIFUGAL CONCRETE JOINT STOCK COMPANY

 

+ Tên viết tắt : TDC

 

+ Địa chỉ : 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, Tp Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 

+ Biểu tượng của công ty :

 

                                                                                   ISO 9001 - 2015

 

+ Vốn điều lệ: 64.141.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ một trăm bốn mươi mốt triệu đồng)

 

+ Trụ sở chính: 356A Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Long A, Tp Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

        Điện thoại: (028)37313322 – 37313086 

       Fax: (028) 36402989

+ Chi nhánh Bình Dương: Km20+400 ĐT 744, Khu phố Rạch Bắp, phường An Tây, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương

       Điện thoại: (0274)3560511

 

 

 

 

+ Email: info@betongthuduc.com

 

+ Mã số doanh nghiệp: 0303171325 – Do Sở Kế hoạch & Đầu tư, Tp Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần 7 ngày 03 tháng 06 năm 2016 .