loadding

Chi Tiết - Cấu Kiện Đúc Sẵn

  • Cấu Kiện Đúc Sẵn

  • Giá: Liên Hệ

•    Giới thiệu Cấu kiện đúc sẵn được sản xuất ngay tại xưởng công ty, sản phẩm chủ yếu là Móng neo và Đà cản.
•    Bê tông :  Sử dụng bê tông Mác 20Mpa 
•    Thép 
o    Thép chính:  sử dụng thép C III có giới hạn bền không nhỏ hơn 600Mpa
o    Thép đai : sử dụng thép C I có giới hạn bền không nhỏ hơn 380Mpa

•    Các sản phẩm đúc sẳn :
o    Đà cản 0.8m
o    Đà cản 1.2m
o    Đà cản 1.5m
o    Đà cản 1.8m
o    Đà cản 2.5m
o    Móng neo 1200x200
o    Móng neo 1200x400
o    Móng neo 1500x400
o    Móng neo 1500x600

 

BẢNG THÔNG SỐ CẤU KIỆN ĐÚC SẴN