loadding

Chi Tiết - Ống Cống

  • Ống Cống

  • Giá: Liên Hệ

•    Giới thiệu : Ống cống được sản xuất theo công nghệ quay ly tâm, được kiểm sóat theo từng công đọan chặc chẽ nên sản phẩm cuối cùng luôn đạt chất lượng cao.
•    Tên gọi : Ống cống ly tâm.
•    Chiều dài :  L=2000-4000mm
•    Đường kính : D= 200-2000mm
•    Bê tông :  Sử dụng bê tông Mác 30Mpa
 
•    Thép:  
o    Thép chính:  sử dụng thép C III có giới hạn bền không nhỏ hơn 600Mpa
o    Thép đai : sử dụng thép C I có giới hạn bền không nhỏ hơn 380Mpa
•    Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm :   TCXDVN 372:2006
•    Ngòai ra chúng tôi nhận thiết kế và sản xuất các lọai ống cống theo yêu cầu khách hàng.

 

 BẢNG THÔNG SỐ ỐNG CỐNG THÔNG DỤNG