loadding

20 năm Niềm Tin và Phát Triển

https://drive.google.com/file/d/1ckN4CylaTff0qPqG4MdKqlDQi2fBatWK/view?usp=drivesdk

Nhằm ôn lại chặn đường đã đi qua, tri ân công lao đóng góp của các thế hệ CBCNV qua các thời kỳ, tri ân sự giúp đỡ quý báu của các cấp lãnh đạo Tổng Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam, các cơ quan Ban ngành địa phương, các đơn vị bạn hàng,đối tác đã đồng hành cùng công ty trong suốt gần 40 năm qua, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm làm hành trang cho đội ngũ CBCNV Công ty hôm nay và mai sau. Chào mừng kỷ niệm 66 năm truyền thống ngành xây dựng (29-4-1958 _ 29-4-2024), kỷ niệm 26 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam (22-9-1998 _ 22-9-2024) và kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức (04-02-2004 _ 04-02-2024)