loadding

Định giá cổ phiếu công ty...

FPT hiện định giá cổ phiếu công ty (mã BTD) khi lên sàn Upcom là 18.600đ/cổ phiếu