loadding

LỄ TRAO QĐ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Ngày 23 tháng 11 năm 2023, tại văn phòng Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức (TDC)
Đảng ủy Khối đã trao Quyết Định cán bộ chức danh Đảng Bộ Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức
Tham dự buổi lễ gồm các Đồng Chí:
- Đại diện Đảng ủy Khối:
  1./ Đ/C Võ Văn Yên - Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy Khối
  2./ Đ/C Hà Thị Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường Vụ Đảng ủy Khối, trưởng Ban Tổ chức Đảng Ủy Khối
- Đại diên Đảng Bộ Công ty
  1./ Đ/C Chu Văn Lượng - Giám Đốc Công ty Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức (TDC)
  2./ Đ/C Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Bí Thư Đảng Bộ Công ty, GĐ Công ty CP BTLT Thủ Đức 1
  3./ Các đồng chí trong Ban Chấp Hành Đảng Bộ, Đảng viên, Đại diện đoàn Thanh niên và các trưởng phòng Ban Công ty

Đồng chí Chu Văn Lượng nhận Quyết Định Bí thư Đảng Bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025