loadding

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG & ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHÓA VI NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Sau khi tổ chức Hội Nghị NLĐ tại các tổ Công Đoàn, ngày 27/05/2023 tại Nhà máy Bến Cát tỉnh Bình Dương, Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức đã tiến hành tổ chức Hội Nghị Đại Biểu NLĐ và Đại Hội Công Đoàn Khóa VI năm 2023 - Nhiệm kỳ 2023 - 2028